Küldetésnyilatkozat
A tehetség univerzális adottság. De rengeteg bátorság kell ahhoz, hogy éljünk vele: merj a legjobb lenni!
Paulo Coelho


Küldetésnyilatkozat


Én Rozgonyi Gergely, a Tang Soo Do Hungary vezetőjeként, amely szervezet a European Tang Soo Do Alliance az Asia Pacific Tang Soo Do Federation társszervezete, jelen nyilatkozattal elkötelezem magam a lehető legmagasabb színvonalú harcművészeti és személyiség fejlesztési oktatás mellett. Célom, hogy munkánkkal növeljem a sportág nemzeti és nemzetközi hírnevét és biztos erkölcsi alapokkal rendelkező embereket, sportolókat neveljünk!

A Tang Soo Do Hungary teljes tevékenységét az irányba szentelem, hogy a tanítványok egyre magasabb szintre kívánjanak fejlődni sportolóként, emberként egyaránt. Az oktató társaimat arra ösztönzöm, hogy olyan új ötleteket, metodikákat hozzanak a tanítás, tanulás folyamatába, amelyek összeegyeztethetők a Tang Soo Do szellemiségével.

Hűen a Tang Soo Do két évezredes gyakorlatához, az oktatást, az oktatást, az edzéseket a jelen kor körülményei között (hely, kor, kultúra. nyelv, alkat) valósítjuk meg.

A harcművészetek egyik megjelenési formáját, a hagyományok egyik irányzatát sem tekintem a többinél feljebbvalónak, mivel ezen irányzatok mindegyike más és más beállítottságú törekvőknek kínál megvalósítási utat. Lehetőséget biztosítok ezek megismerésére, és olyan új irányzatok létrehozására, amelyek szellemi célkitűzéseinknek megfelelnek.

Az edzéseimen a TSD iskola elveinek megfelelően rangsorbeli megkülönböztetés nélkül teret biztosítok mind hagyományos, mind új irányzatokat képviselő, harcművészetekben járatos és járatlan edzőtársaknak.

Az edzéseken túl egyénekre szabott, személyes mester-tanítványi viszonyt feltételező tréningeket is lehetővé tettem, amely az alaposabb megismerést szolgálja.

Nyitott szívvel fordulok más harcművészetek felé, nyitott vagyok mindazok megismerésére, akik hasonló szándékkal közelítenek hozzánk.

Meggyőződésem, hogy a Tang Soo Do edzéseken megtett erőfeszítések az emberi lét minden szempontjából meghatározó jelentőségűek, legyen szó fizikai fejlődésről, vagy mentális, önismereti előrelépésről. Mindezt szem előtt tartva mindent megteszek azért, hogy munkám az edzőtársak és azok környezetének egyaránt épülésére váljék.

Céljaim elérésének aktív részesei a tanítványok, illetve a gyermekek esetében a szülők is, akikkel közös erkölcsi alapelveket vallva, elvárom, hogy legyenek partnerek céljaink megvalósításában. Munkánk akkor lehet igazán eredményes, ha a tanítványok, szülők és maguk a tanítók is elfogadják a TSD alapelveit, az alapértékeket, együttműködnek a konstruktív magatartási szokások kialakításában, s így az értékek és normák hosszútávon fennmaradnak.

Őszinte, becsületes és művelt embereket szeretnék nevelni, akik mindenkor büszkék lehetnek arra, hogy Tang Soo Do tanítványok voltak és az életük saját területén, de akár a harcművészetekben is mesterékké értek.

Tatabánya 2012-03-24


Tang soo!