TSD Szótár
Általános tudnivaló:

Tang Soo Do.................................... a stílus, amit tanulunk
Kwan Chan Nim.............................. Nagymester (Stephen Washington 8 Dan)
Sah Bum Nim................................... tanár, tanító, instruktor ( Master Mark Allen 4 Dan, Master Darren Comins 4 Dan )
Dan.................................................. fekete öv
Gup.................................................. színes öv
Dojang............................................. edzőterem vagy stúdió
Do Bohk.......................................... edzőruha (egyenruha)
Dee.................................................. öv
Sun Bae........................................... haladó, magasabb rangú tag
Shim Sa Kwan Nim.......................... vizsgáztató
Shim Sa............................................ gup- és dan-vizsga
Hu Bae............................................. kezdő tag
Kukgi............................................... nemzeti zászló
Hyup Hoi Ki..................................... egyesületi zászló
Choon Bee Woon Dong................... bemelegítő gyakorlat
Ki Cho Woon Dong......................... alapgyakorlat
Hyung.............................................. formagyakorlat
Il Soo Sik Dae Ryun......................... egylépéses küzdelem
Ja Yu Dae Ryun............................... szabad küzdelem
Ho Sin Sul........................................ önvédelem
Kyuck Pa......................................... törés
Ko Dan Ja........................................ rangidős mesterfokozat
Yu Dan Ja........................................ mesterfokozat
Yu Gup Ja........................................ tanuló fokozat
Cho Bo Ja........................................ kezdő
Nae Kong........................................ belső erőgyakorlat
Weh Kong....................................... külső erőgyakorlat
Shim Kong....................................... szellemi erőgyakorlat
Mah Ki............................................ védés
Kong Kyuck.................................... támadás
Ki Hap............................................. kiáltás (erő és energia fókuszálása)
Shi Sun............................................. a szemek fókuszálása
Chung Shim...................................... egyensúly
Jung Kwon....................................... előrecsapódó kéz
Kap Kwon....................................... visszacsapódó kéz
Jang Kwon....................................... tenyértő
Soo Do............................................ kézél
Yuk Soo Do..................................... kézhát
Kwan Soo........................................ tőrujjak
Soo Ki............................................. kéztechnikák
Jok Ki.............................................. lábtechnikák
Cha Ki............................................. rúgás
Ha Dan............................................ alsó szint
Choong Dan..................................... középső szint
Sang Dan......................................... felső szint
Ahp.................................................. előre
Yup.................................................. oldalra
Dwi.................................................. hátra

Parancsok az edzőteremben:

Cha Ryut.......................................... figyelem
Kukgi Ba Rye................................... tisztelet a zászlónak
Ba Ro.............................................. vissza
Ahn Jo............................................. ülj le
Muk Yum......................................... meditáció
Kwan Chang Nim E Kyung Yet........ meghajlás Nagymesternek
Sah Bum Nim E Kyung Yet.............. meghajlás tanítónak
Choon Bee....................................... készenlét
Bahl Cha Ki Choon Bee................... készülj rúgásra
Shio................................................. relaxálj, vagy pihenj
Shi Jak............................................. Kezdd el
Tora................................................. Fordulj
Dwi Ro Tora.................................... Fordulj meg
Ku Ryung......................................... parancs
Ku Ryung E Mat Cho So.................. számolásra
Ku Ryung Up Shi............................. számolás nélkül

Alapállások:

Choon Bee Ja Seh............................ készenléti állás
Chun Kul Ja Seh............................... támadó állás
Hu Kul Ja Seh.................................. védekező állás
Kee Ma Ja Seh................................ lovagló állás
Sa Ko Rip Ja Seg............................. oldalsó állás

Bázis kéztechnikák:

Pahl Pat Ki....................................... váltott ütés lovagló állásban
Ha Dan Mah Ki................................ alsó védés
Choong Dan Kong Kyuck................ ütés középső szintre
Sang Dan Kong Kyuck..................... ütés felső szintre
Sang Dan Mah Ki............................. felső védés
Ahneso Phaku Ro Mah Ki................ belülről kifelé védés
Phakeso Ahnu Ro Mah Ki................ kívülről befelé védés
Choong Dan Hang Jin....................... oldalütés
Chun Kul Ssang Soo........................ kétkezes védés, Chun Kul Ja Seh
Hu Kul Ssang Soo............................ kétkezes védés, Hu Kul Ja Seh
Hu Kul Sang Dan Mah Ki................. felső védés, Hu Kul Ja Seh
Ssang Soo Sang Dan Mah Ki........... kétkezes keresztvédés fel
Ssang Soo Ha Dan Mah Ki.............. kétkezes keresztvédés le
Choong Dan Yup Mah Ki................. oldalvédés
Sang Dan Soo Do Mah Ki................ felső kézél védés
Ha Dan Soo Do Mah Ki................... alsó kézél védés
Kwan Soo Kong Kyuck................... tőrujjak ütés
Yuk Jin............................................. kézél védés és visszaütés, Hu Kul Ja Seh
Yuk Soo.......................................... kézél védés és visszaütés, Chun Kul

Bázis lábtechnikák:

Bahl Poto Oly Ki.............................. kalapácsrúgás előre
Ahp Cha Ki...................................... rúgás előre
Yup Cha Ki...................................... rúgás oldalra
Yup Poto Oly Ki.............................. kalapácsrúgás oldalra
Tollyo Cha Ki................................... félköríves rúgás
Dwi Tollyo Cha Ki........................... rúgás hátra fordulással
Dwi Cha Ki...................................... rúgás hátra
Ahneso Phaku Ro Cha Ki................. rúgás belülről kifelé
Phakeso Ahnu Ro Cha Ki................. rúgás kívülről befelé
Dwi Hu Ryo Cha Ki......................... félköríves rúgás, 180° fokos fordulat
Yup Hu Ryu Cha Ki......................... horog rúgás
Cchik Ki.......................................... kalapácsrúgás
Bit Cha Ki........................................ félhold rúgás belső lábél
E Dan Ahp Cha Ki........................... ugró egyenes rúgás
E Dan Yup Cha Ki........................... ugró oldalrúgás
E Dan Tollyo Cha Ki........................ ugró félköríves rúgás
E Dan Dwi Tollyo Cha Ki................. 360° fokos rúgás belülről kifelé

Hyungok
Sae Kye Hyung Il Bu........................ TSD első formagyakorlat
Sae Kye Hyung E Bu........................ TSD második formagyakorlat
Sae Kye Hyung Sam Bu................... TSD harmadik formagyakorlat
Pyung Ahn Cho Dan......................... első Pyung Ahn formagyakorlat
Pyung Ahn E Dan............................. második Pyung Ahn formagyakorlat
Pyung Ahn Sam Dan......................... harmadik Pyung Ahn formagyakorlat
Pyung Ahn Sah Dan.......................... negyedik Pyung Ahn formagyakorlat
Pyung Ahn Oh Dan........................... ötödik Pyung Ahn formagyakorlat
Bassai.............................................. Bassai formagyakorlat
Sip Soo............................................ Sip Soo formagyakorlat
Bong Hyung Il Bu............................. első botgyakorlat
Bong Hyung E Bu............................. második botgyakorlat
Bong Hyung Sam Bu........................ harmadik botgyakorlat
Naihanchi Cho Dan.......................... Naihanchi formagyakorlat

Tételek:

Ko Map Sum Ni Da......................... köszönet
Chung Shin Tong Il........................... koncentráció
In Neh.............................................. kitartás, állóképesség
Kyum Son........................................ alázatosság
Chon Kyung..................................... tisztelet

Számok:

Hana................................................ egy
Tul................................................... kettő
Set................................................... három
Net.................................................. négy
Tasot................................................ öt
Yosot............................................... hat
Ilgop................................................ hét
Yodol............................................... nyolc
Ahop................................................ kilenc
Yol................................................... tíz

Sorszámok:

Il...................................................... egy
E...................................................... kettő
Sam................................................. három
Sah.................................................. négy
Oh................................................... öt
Yuk.................................................. hat
Chil.................................................. hét
Pal................................................... nyolc
Ku................................................... kilenc
Síp................................................... tíz

Anatómia:

Pahl.................................................. kar
Bahl................................................. lábfej
Chu Mok......................................... ököl
Mok................................................. nyak
Hur Ri.............................................. derék
Da Ri............................................... láb
Soo vagy Sohn................................. kéz
Pahl Koop........................................ könyök
Moo Roope..................................... térd
I ma................................................. homlok
Tuck................................................ áll
Myung Chi....................................... gyomorszáj
In Choong........................................ orr-fogtő
Dan Jun............................................ alhas
Ko Hwan......................................... ágyék (here)

Tang soo!